10 Trends/ontwikkelingen in de bouw & infra 2024

Trends spelen een grote rol in onze wereld, doordat ze de richting van verandering en ontwikkeling aangeven. Door trends te herkennen en te begrijpen, kunnen bedrijven en individuen zich aanpassen en innoveren op toekomstige ontwikkelingen. Effectief inspelen op trends stelt bedrijven en organisaties in staat om relevant te blijven. Kortom, het begrijpen en volgen van trends is essentieel voor het navigeren door een voortdurend veranderende wereld.

Ook in de bouw en infra spelen trends uiteindelijk een belangrijke rol. Zo hebben wij hier op een rij de top 10 trends en ontwikkelingen in de bouw en infra voor jou neergezet.

 

  1. Duurzaam bouwen en infrastructuur: Duurzaamheid blijft een dominante trend in de bouw- en infrastructuursector. Er is een groeiende vraag naar groene en energie-efficiënte bouwmethoden, zoals passiefhuisontwerp, gebruik van hernieuwbare energiebronnen en het maximaliseren van de levensduur van gebouwen en infrastructuur.
  2. Digitalisering en BIM: De digitalisering van de bouwsector neemt toe, met een grotere adoptie van Building Information Modeling (BIM) als een integraal onderdeel van het ontwerpproces. BIM stelt professionals in staat om projecten efficiënter te plannen, te ontwerpen, te bouwen en te beheren door middel van nauwkeurige digitale modellen.
  3. Modulaire constructie: Modulaire en geprefabriceerde bouwmethoden worden steeds populairder vanwege de snelheid, efficiëntie en kostenbesparingen die ze bieden. Deze aanpak maakt het mogelijk om projecten sneller te voltooien en biedt meer controle over de kwaliteit van de constructie.
  4. Slimme infrastructuur: De opkomst van slimme technologieën in infrastructuur, zoals intelligente transportsystemen, slimme verlichting en geavanceerde communicatienetwerken, draagt bij aan de ontwikkeling van steden en regio’s die efficiënter, veiliger en duurzamer zijn.
  5. Focus op gezondheid en veiligheid: Er is een grotere nadruk op gezondheid en veiligheid op de bouwplaats, met innovatieve technologieën en praktijken die worden toegepast om het risico op ongevallen te verminderen en de gezondheid van arbeiders te beschermen.
  6. Renovatie en herbestemming: Met een groeiende erkenning van de waarde van bestaande gebouwen en infrastructuur, is er een toenemende focus op renovatie en herbestemming in plaats van sloop en nieuwbouw. Dit draagt bij aan het behoud van cultureel erfgoed en de vermindering van afval.
  7. Klimaatadaptatie en veerkrachtige infrastructuur: Met de toenemende dreiging van klimaatverandering worden er meer maatregelen genomen om infrastructuur te ontwerpen en te bouwen die bestand is tegen extreme weersomstandigheden, overstromingen en andere natuurrampen.
  8. Partnerschappen en samenwerking: De complexiteit van bouw- en infrastructuurprojecten vereist vaak samenwerking tussen diverse belanghebbenden, waaronder overheden, bedrijven, gemeenschappen en non-profitorganisaties. Samenwerkingsverbanden worden steeds belangrijker voor het realiseren van succesvolle projecten.
  9. Off-site constructie en digital twin: Off-site constructie, waarbij delen van een project buiten de bouwplaats worden geprefabriceerd, zal toenemen. Bovendien zal de implementatie van digital twins, digitale replica’s van fysieke gebouwen en infrastructuur, helpen bij het monitoren, beheren en optimaliseren van activa gedurende de gehele levenscyclus.
  10. 3D-printen van constructies: De opkomst van 3D-printen in de bouwsector biedt nieuwe mogelijkheden voor het efficiënt en kosteneffectief produceren van complexe bouwcomponenten en zelfs hele gebouwen. Deze technologie kan leiden tot snellere bouwtijden, lagere kosten en meer ontwerpvrijheid, en wordt steeds vaker toegepast voor prototyping, maatwerk en renovatieprojecten.