Tag Archief van: Westland

Organisatie

Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 110.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Ruimte
Cluster Ruimte staat voor het ontwikkelen, initiëren en invulling geven aan ruimtelijke ontwikkelingen en het tot stand brengen en houden van kwalitatief hoogwaardige leefomgeving: van idee tot realisatie, inclusief beheer, onderhoud, toezicht, handhaving en omgevingsmanagement. Binnen het cluster Ruimte zetten 8 teams zich dagelijks in om een kwalitatief en hoogwaardige leefomgeving tot stand te brengen en op peil te houden. Binnen Cluster Ruimte zijn twee teams verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte en vastgoed, namelijk team Civiel- en Vastgoedbeheer en team Gebiedsbeheer.

Civiel- en Vastgoedbeheer (CVB)
Als Coördinator Infrastructuur behoor je tot het team Civiel- en Vastgoedbeheer, dat bestaat uit 35 medewerkers die samen verantwoordelijk zijn voor civieltechnische en bouwkundige beheertaken. Deze taken zijn verdeeld over drie productgroepen, namelijk Infrastructuur (boven- en ondergronds), Waterhuishouding en riolering en Vastgoed. Elke productgroep heeft een coördinator. Deze stuurt de productgroep functioneel aan en draagt zorg voor de uitvoering van de onderdelen van de programma’s infrastructuur, waterhuishouding en vastgoed. Het team heeft twee beheermanagers die binnen het team op programmaniveau het eerste aanspreekpunt zijn voor de programmamanagers (opdrachtgevers). De beheermanagers zien samen met de coördinatoren toe op het tijdig en goed uitvoeren van de afgesproken programmaonderdelen. Samen met de rest van het team zorgen zij zo voor het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit en het veilig gebruik van een belangrijk deel van de openbare ruimte binnen onze gemeente.

Functie

De belangrijkste taak als coördinator is de dagelijkse of operationele aansturing van je productgroep. Daarbij draag je zorg voor de kwaliteit van het product en borg je de doorgang van de lopende processen en de veiligheid. Ondanks dat je als coördinator in de gehele breedte van het team moet kunnen acteren, zoeken wij nu specifiek een coördinator die de productgroep Wegen en Kabels & leidingen gaat aansturen. Je geeft sturing aan de productgroep Wegen en Kabels &leidingen, werkt intensief samen met de regievoerder en rapporteert daaraan over voortgang, financiën, kwaliteit, etc. Je levert input aan de regievoerder over ontwikkelingen, kansen en risico’s en stemt samen af over hoe de strategische doelen van het gebiedsgericht plan leiden tot concrete acties. Kennis van verhardingen, civiele kunstwerken en kabels & leidingen is een pré.

• Geef je sturing aan de productgroep die verantwoordelijk is voor het dagelijks beheer en onderhoud aan wegen, inclusief inrichting en civiele kunstwerken en kabels en leidingen;
• Lever je een bijdrage aan het beheerkader en implementatie van uitvoeringsprogramma’s van wegen, inclusief inrichting en civiele kunstwerken en kabels en leidingen;
• Ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de onderhoudsprogrammering, aanbestedingstrajecten, contractmanagement, budgetbeheer en risicomanagement;
• Draag je zorg voor de toetsing van ontwerpen en afstemming van adviezen met relevante interne en externe partijen;
• Stem je af met interne en externe stakeholder(s) en neem je deel aan eventuele informatie- en bewonersbijeenkomsten;
• Ondersteun je de regievoerder bij de vertaling van beleidskeuzes naar praktijk/concrete maatregelen en zorg je voor de uitvoering daarvan;
• Zorg je voor de juiste informatiestroom en sturingslijnen binnen de productgroep, initieert en zet concrete acties uit, begeleidt en ondersteunt de medewerkers binnen de productgroep waar nodig;
• Voorzie je zowel interne als externe vraagstukken van toegankelijke specialistische beantwoording;
• Ben je door jouw kennis en ervaring een gedegen aanspreekpunt vanuit de gemeente voor externe partijen.

Functie-eisen

• Een afgeronde hbo/wo opleiding in bijvoorbeeld civiele techniek, weg en waterbouw;
• Minimaal drie jaar relevante ervaring, waarvan minimaal 1 jaar binnen een ambtelijke organisatie;
• Je bent sterk in coördineren, sensitief, omgevingsbewust, toont initiatief, ondernemend en resultaatgericht;
• Ook ben je de ‘bruggenbouwer’, die goed is in de omgang met mensen en besluitvaardig is.

Aanbod

• Een salaris van maximaal € 5.725 bruto per maand (bij 36 uur);
• Een individueel keuzebudget van 17,05% met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets;
• Flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken;
• Mogelijkheid tot thuiswerken;
• Laptop en mobiele telefoon van de zaak;
• Een pensioenregeling via het ABP en een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding en een werkgeversbijdrage in de kosten van de zorgverzekering;
• Goede faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westland Academy). Het betreft een functie voor 36 uur per week voor de periode van 1 jaar. Bij goed functioneren is er na 1 jaar uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Inlichtingen

Eerst nog wat meer informatie?

Bel dan naar Ruud op 06 – 41 56 10 78 of mail naar Ruud@010engineers.nl.

Sollicitatie

Ruud van Eck