Projectleider Civiel

Sinds 2021 is Ruud van Eck ingehuurd bij het woningbouwproject Offem Zuid fase 5. OP deze locatie wordt een woningbouwproject gerealiseerd door diverse ontwikkelaars. In de rol van civieltechnisch projectleider namens de gemeente Noordwijk is hij verantwoordelijk voor de civieltechnische uitwerking van het project. Hij werkt samen met een ingenieursbureau die de bouw en woonrijpmaak bestekken opstelt. Daarnaast verzorgt hij de afstemming met de ontwikkelaars en de omwonenden.
 
Zie website: Planning Offem Zuid | Nieuwbouw Noordwijk (nieuwbouw-offemzuid.nl)