PROJECTMANAGER GROOTSCHALIGE GEBIEDSONTWIKKELING –

Introductie

Projectmanager Grootschalige gebiedsontwikkeling | Hoofddorp | Volop kans om jezelf te ontwikkelen

Organisatie

De cluster Projecten (41 FTE) bestaat uit drie teams: Senior Project- en Programmamanagement, Projectmanagement en Project Management Office (PMO). De cluster Projecten zorgt ervoor dat de gemeente Haarlemmermeer opgaven in het fysiek domein op een professionele project- en programmamatige wijze aanpakt. Het team Projectmanagement bestaat uit 25 ervaren en professionele projectmanagers, inclusief flexibele schil.

Functie

Ben jij iemand die graag leiding geeft aan uiteenlopende ruimtelijke projecten die aansluiten op de uitdagingen van morgen bij één van de grootste gemeenten in Nederland? Het bouwen aan Haarlemmermeer en het leiden van onze ontwikkelingsopgaven en projecten vraagt om gedrevenheid. Heb jij dat, in combinatie met resultaatgerichtheid, verbindend leiderschap en visie? Dan pas je goed bij ons als Projectmanager Grootschalige gebiedsontwikkeling. Projecten waaraan wij werken zijn heel divers. Enerzijds zijn wij bezig met het ontwikkelen van Hyde Park in Hoofddorp, dé nieuwe groene en levendige stadswijk met hoofdstedelijke allure, direct gelegen aan het NS-station van Hoofddorp. Anderzijds werken wij aan de ontwikkeling van Schiphol Trade Park, dé showcase voor het meest duurzame en innovatieve bedrijventerrein van Europa. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van het Park 21, een park voor iedereen met ruimte voor sport, recreatie, ontspanning en groen ter grootte van 1000 ha. Wij zoeken een projectmanager die het projectmanagement kan uitvoeren van woningbouw bij een aantal van onze projecten, meestal in samenwerking met onze senior projectmanagers. Je stuurt de voorbereidings- en realisatieprocessen, de contractvorming met externe partijen en de uitvoering aan. Je hebt ervaring met onderhandelen met externe partijen in complexe verhoudingen en weet ze eensgezind naar het doel van een project te leiden. Participatie met omwonenden en nabij gelegen bedrijven speelt in projecten een grote rol. De trajecten op dit gebied worden ook door jou begeleid. Je zal nauw samenwerken met de ingenieurs van het interne cluster Ingenieursbureau, ontwikkelaars, nutsbedrijven en bouwbedrijven. Je kan rekenen op de ondersteuning van een multidisciplinair team waarbij wij de meeste disciplines in eigen huis hebben.

Functie-eisen

Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor het tijdig, effectief en efficiënt realiseren van toegewezen ruimtelijke projecten gericht op het inpassen van nieuwe ontwikkelingen. Je bent als projectmanager gericht op het project- en programmamatig realiseren van met name woningbouw en tevens stedelijke functies, zoals commercieel onroerend vastgoed, scholen, sportcomplexen, kantoren, bedrijfsterreinen en integrale gebied(her)ontwikkeling. Je hebt oog voor de fysieke leefomgeving en je bent deskundig op het gebied van transformatieprocessen, bijvoorbeeld het transformeren van bedrijventerreinen naar woningbouw. Je geeft op een professionele wijze leiding aan jouw projecten, regisseert de inbreng en bijdragen door externe partijen en diverse gemeentelijke teams. Je regisseert de voorbereiding, uitvoering en procesbeheersing binnen jouw projecten, monitort de voortgang en je coördineert de werkzaamheden van jouw projectteamleden. Verder schrijf je heldere projectdocumenten zoals projectcontracten, fasedocumenten en voorstellen voor besluitvorming. Je hebt voldoende kennis van planeconomie en grondexploitaties, contractmanagement, civiel technische zaken en planologie om in de rol van projectmanager goed te functioneren. Van de projectmanager wordt politiek-bestuurlijke sensitiviteit verwacht. Je hebt een goed oog voor draagvlak in de maatschappij en anticipeert tijdig op allerlei invloeden op het project. Je hebt ervaring met participatieprocessen. Binnen het team lever je een bijdrage aan de gezamenlijke professionalisering en intervisie. voldoet aan de gevraagde inzet en is beschikbaar op de gewenste startdatum of eerder; is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden; beschikt over goede bestuurlijke sensitiviteit en heeft ervaring met het omgaan met ambtelijk opdrachtgevers en het openbaar bestuur; heeft met name ervaring op het gebied van woningbouwontwikkelingen; is goed in control op het gebied van bedrijfsvoering; beschikt over zeer goede communicatieve- en onderhandelingsvaardigheden; weet ambtelijk, politiek en maatschappelijk draagvlak te creëren door deskundigheid, uitstraling, dynamiek en enthousiasme; gedraagt zich integer en houdt zich aan correcte omgangsvormen (bereid tot ondertekening integriteitverklaring conform de gedragscode van de gemeente Haarlemmermeer).

Inlichtingen

Ben je enthousiast geworden of wil je eerst nog meer informatie? Neem dan contact op met Jesta van Oudheusden! 06-28948919 | Jesta@010engineers.nl

Sollicitatie

Ruud van Eck

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX (max 8 MB)
GIF, PNG, JPEG (max 8 MB)

Contactgegevens

Prive Werk

CAPTCHA code