Advies & Consultancy

Advies & Consultancy

Onze multidisciplinaire Engineers hebben de kennis en ervaring om totaaloplossingen te bieden voor de ontwikkeling van de openbare ruimte, bouwprojecten en infrastructuur in heel Nederland. Of het nu gaat om projectmanagement, kostenanalyse of advisering, onze top-notch Engineers bieden totale ontzorging aan de klant en zijn de perfecte aanvulling op elk project.

Hoe wij kunnen helpen

Onze Engineers werken mee aan projecten binnen de bouw en infra-technische branche. Samenwerken aan de ontwikkelingen van de buitenruimtes in heel Nederland. Deze projecten invullen met functies zoals projectleider, adviseur, kostendeskundige of projectmanager. Totaal ontzorgen van de klant, multidisciplinair inzetbare Engineers met kennis van zaken.

NOG VRAGEN? NEEM DAN CONTACT OP MET LOUIS.

BOOST YOUR CAREER, BECOME A 010 ENGINEER!

louis@010engineers.nl
tel 06 25 76 12 00

Kennis en expertise

Door ons diepgaand inzicht in de ontwikkelingen en best practices binnen de Infra- en civieltechnische sector, zijn wij in staat om je op maat gemaakte en effectieve oplossingen te bieden die (bestaande) projecten optimaliseren. Het delen van onze kennis en inzichten met is een belangrijk aspect van ons werk, omdat het jou of het team in staat stelt om weloverwogen beslissingen te nemen en het project te verbeteren.

Betrouwbaarheid, altijd advies

Betrouwbaarheid is een kernwaarde voor 010 Advies en Consultancy. Geen technische kennis? Wij maken de technische vertaalslag naar behapbare informatie. We zijn trots op ons vermogen om vertrouwen en geloofwaardigheid op te bouwen met onze klanten en om langdurige relaties met hen te onderhouden.

Flexibiliteit, instappen in iedere fase

We begrijpen dat de behoeften van onze klanten kunnen veranderen en dat er zich onverwachte uitdagingen kunnen voordoen. Wanneer een project in de startfase is of in uitvoering, wij kunnen op ieder moment inspringen. Dit kunnen wij omdat we altijd bereid zijn om ons aan te passen en oplossingen op maat te bieden die aansluiten bij de specifieke behoeften van jouw project.

Wat doen we?

010Engineers A&C biedt je deskundig, no-nonsense advies in alle fasen van een civiele en infra projecten. Door onze kennis en ervaring kunnen we u bijstaan tijdens de hele projectcyclus: vanaf initiële haalbaarheidsstudie tot en met operationeel beheer.

  • Haalbaarheid
  • Ontwikkeling
  • Engineering
  • Contractering
  • Kostenanalyse
  • Bouw(management)
  • Operationeel management
  • Herontwikkeling

Projecten

Dirkzwager

Binnen het project Dirkzwager te Schiedam bieden wij onze opdrachtgever Van Wijnen ondersteuning op het gebied van infrastructuur en civiele werkzaamheden. Onze rol omvat onder meer het verzorgen van aanbestedingen voor infra-gerelateerde projecten en het begeleiden van ontwerpwerkzaamheden. Daarnaast staan wij Van Wijnen bij in technische vergaderingen en helpen wij hen bij vraagstukken die op hun pad komen.

Wij zetten ons in om de hoogste kwaliteit van dienstverlening te bieden aan Van Wijnen. Onze expertise en ervaring stellen ons in staat om flexibele en effectieve oplossingen te bieden voor een breed scala aan uitdagingen. Met ons team van deskundige professionals zijn wij vastberaden om een belangrijke rol te spelen in de realisatie van dit project en de tevredenheid van onze opdrachtgever te waarborgen. 

KWS-Aquavia – Begeleiding op afstand

Voor onze gewaardeerde opdrachtgever KWS -Aquavia hebben we de eer gehad om hen te ondersteunen bij het weer opstarten van een project dat al enkele jaren stillag. Een bijzondere uitdaging, aangezien het project zich bevindt in het pittoreske Bossuit, België en goede communicatie dus essentieel was. Het betrof de installatie van een industriële aanlegsteiger voor een opslagterminal, met als doel het verbeteren van het gebruiksgemak en de veiligheid van de opvarenden.

Bij 010 Engineers hebben we ons toegelegd op de actualisatie van de bestaande ontwerpen en deze afgestemd en gepland met alle uitvoerende partijen. Het was een prachtig project waar we trots op zijn, niet in de laatste plaats vanwege de complexiteit van de uitdagingen die het met zich meebracht. Maar door nauwe samenwerking en doordachte oplossingen zijn we erin geslaagd om dit project tot een succesvol einde te brengen en de opdrachtgever tevreden te stellen.

EMVI -plan- Van Ooijen – project brede dijk

We zijn er trots op dat we hebben kunnen bijdragen aan het winnen van de aanbesteding voor het reconstructieproject in de Oude Water door Van Ooijen Aannemerij uit Woerden. Als planschrijvers voor het EMVI-plan hebben we nauw samengewerkt met Van Ooijen Aannemerij om het plan zo optimaal mogelijk af te stemmen op de behoeften van de opdrachtgever en de omgeving. Onze focus op BLVC-aspecten (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie), stakeholderanalyse en duurzaamheid speelden hierbij een belangrijke rol.

Om het project zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, hebben we ons gericht op het plannen en beheren van de werkzaamheden van derden en het optimaliseren van de werkplaatsbeheer. Dit omvatte onder andere het in kaart brengen van de meest efficiënte werkvolgorde, het minimaliseren van overlast voor omwonenden en het zorgen voor een duurzame uitvoering van het project.

We zijn blij dat we met onze expertise op het gebied van EMVI-plannen, BLVC-aspecten, stakeholderanalyse, duurzaamheid en efficiënte projectbeheer een bijdrage hebben kunnen leveren aan het succes van dit project. We kijken uit naar verdere samenwerking met Van Ooijen Aannemerij en andere opdrachtgevers in de toekomst om nog meer uitdagende projecten tot een succesvol einde te brengen.

Warmtenet – Westland

010Engineers heeft als onderdeel van het projectteam meegewerkt aan de aanleg van het Warmte Netwerk Westland, een collectieve warmtevoorziening die bijdraagt aan de verduurzaming en het behalen van de klimaatdoelstellingen in de regio’s Westland en Midden-Delfland. Onze engineer Eric Boswinkel heeft binnen het projectteam de rol van vergunningenmanager op zich genomen. Hij is dagelijks in overleg met de uitvoering en voorbereiding teams om de gewenste voortgang te bespreken en om aan te geven onder welke voorwaarden de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Eric heeft voor WNW een vergunningensysteem ontwikkeld dat het projectteam in staat stelt om de voortgang bij te houden en een efficiënte uitvoering van het project te waarborgen. Zo dragen wij als 010Engineers bij aan een duurzamere wereld voor de volgende generaties.